โน๊ตเพลง

# ชื่อเครื่องดนตรี โน๊ตเพลง ไฟล์เพลง
1 Piccolo/Flute Piccolo/Flute
2 Clarinet Clarinet
3 Oboe Oboe
4 Bassoon Bassoon
5 Saxophone Saxophone
6 Trumpet/Cornet Trumpet/Cornet
7 French Horn French Horn
8 Trombone Trombone
9 Euphonium/Baritone Euphonium/Baritone
10 Tuba/Sousaphone Tuba/Sousaphone
11 Percussion Percussion
12 Drum Set Drum Set Alive - backing with click Drumset.m4a
13 Violin Violin
14 Viola Viola
15 Cello Cello
16 Double Bass Double Bass
17 Electric Guitar Electric Guitar Are You Gonna Go My Way - backing Guitar.mp4
18 Electric Bass Electric Bass Smooth Criminal - backing ElectricBass.m4a
19 Keyboard Keyboard
20 Harp Harp