ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง ยกเว้นการส่งไฟล์วีดีโอการแสดงความสามารถทางดนตรี สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง ยกเว้นการส่งไฟล์วีดีโอการแสดงความสามารถทางดนตรี สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

   ตัวอย่างคลิปวิดีโอสำหรับ (ตัวอย่างที่ 1)

   ตัวอย่างคลิปวิดีโอสำหรับ (ตัวอย่างที่ 2)

   ตัวอย่างคลิปวิดีโอสำหรับ (ตัวอย่างที่ 3)

   ตัวอย่างคลิปวิดีโอสำหรับ (ตัวอย่างที่ 4)