โน๊ตเพลง

# ชื่อเครื่องดนตรี โน๊ตเพลง ไฟล์เพลง
1 Piccolo/Flute Piccolo/Flute
2 Clarinet Clarinet
3 Saxophone Saxophone
4 Trumpet/Cornet Trumpet/Cornet
5 French Horn French Horn
6 Trombone Trombone
7 Euphonium/Baritone Euphonium/Baritone
8 Tuba/Sousaphone Tuba/Sousaphone
9 Percussion Percussion
10 Drum Set Drum Set Musicology - backing DrumSet.m4a
11 Violin Violin
12 Viola Viola
13 Cello Cello
14 Double Bass Double Bass
15 Electric Guitar Electric Guitar Heartbreaker - backing Guitar.m4a
16 Electric Bass Electric Bass Day Tripper - backing Electric Bass.m4a
17 Keyboard Keyboard
18 Piano Piano
19 Voice Voice