ประชาสัมพันธ์

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขั้นตอนการส่งสื่อวีดีโอแสดงความสามารถทางดนตรี (Clip VDO) สำหรับการสมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่างคลิปวิดีโอสำหรับ "สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก" ปี 2563 (ตัวอย่างที่ 1)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตัวอย่างคลิปวิดีโอสำหรับ "สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก" ปี 2563 (ตัวอย่างที่ 2)